Aktualności
Godziny otwarcia placówek w Wielki Piątek 19.04.2019r
16-04-2019

PBS informuje, że w dniu 19.04.2019r Wielki Piątek Bank będzie czynny w godz. od 8.00 do 12.00

Informacje dla dostawców usług (TPP)
21-03-2019

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 ...

Zmiana godzin otwarcia Banku - Sylwester
18-12-2018

W dniu 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) placówki Banku będą czynne w godz. od 800 do 1200.

Sms Banking

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem uruchomił nowa usługę „SMS Banking” która zapewnia klientom jeszcze dokładniejsze zarządzanie własnymi środkami. W kilka minut po otrzymaniu środków na rachunek klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w której treści znajduje się kwota jaką otrzymał jak również stan wolnych środków jaki pozostał na rachunku.

 

SMS Banking umożliwia komunikację w obu kierunkach:

  • na żądanie klienta – w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami

  • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda oraz otrzymanych wpłatach.


Odpowiedzi na zapytania klienta

Klient wysyła do Banku wiadomość na numer: +48 661 001 068 o treści:

 modulo#pin#pytanie

Gdzie:

modulo – numer klienta identyfikujący go w Banku

pin – nadane klientowi czterocyfrowe hasło

pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

 

Dostępne pytania:

 

 

S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków mieszanych
SK Salda rachunków aktywnych (kredyty)
SL Salda rachunków pasywnych (lokaty)
O Oprocentowanie wszystkich rachunków
OB Oprocentowanie rachunków mieszanych
OK Oprocentowanie rachunków aktywnych (kredyty)
OL Oprocentowanie rachunków pasywnych (lokaty)
W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków mieszanych
WK Trzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty)
WL Trzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty)

System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru klienta, numeru telefonu i kodu PIN wysyła odpowiedź.


Zmiana hasła (PIN)

Klient wysyła wiadomość SMS o treści:

modulo#obecny pin#P#nowy pin

Blokada

Klient może samodzielnie zablokować sobie dostęp do usługi SMS Banking.

Z oczywistych względów, zdjęcie blokady jest możliwe tylko przez pracownika banku.

Aby zablokować usługę, należy na numer banku wysłać wiadomość:

 modulo#pin#B

 Po pomyślnej realizacji zlecenia, klient otrzyma SMS zwrotny treści:

„Usługa SMS została zawieszona. Aby ja odblokować, proszę zgłosić się do Banku.”

 

Wiadomości wysyłane przez Bank

Osobno dla każdego rachunku klienta korzystającego z usługi SMS Banking wybiera się rodzaje automatycznie wysyłanych wiadomości.

 

Dostępne są następujące komunikaty:

Zmiana salda

Po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku i aktualnym saldem. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.

Saldo na początek dnia

Bank wysyła informację o saldzie na początek dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku, gdy saldo uległo zmianie. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.

Otrzymanie wpłaty

Funkcja działa podobnie do zmiany salda, ale wysłane są tylko informacje u uznaniu rachunku.

Saldo codziennie o wybranej godzinie

Funkcja przypomina powiadomienie „Saldo na początek dnia” z następującymi

różnicami:

● wiadomość wysyłana jest codziennie, niezależnie od tego, czy były obroty, czy nie

● dla każdego rachunku, dla którego wybrano tą opcję, można określić godzinę o której ma się wysłać SMS. Serwer SMS wyśle wiadomość nie wcześniej niż o zadanej godzinie.

Saldo początkowe + historia

Informacja wysyłana tak samo jak "Saldo na początek dnia", przy czym do wiadomości dołączony jest krótki "wyciąg" trzech ostatnich operacji.

Komunikaty Banku

Wiadomości nie marketingowe dotyczące relacji Użytkownika z Bankiem.Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości określonej w taryfie

printFrom: http://bszakopane.internetsystem.pl/klienci-biznesowi-sms-banking/