Aktualności
Podstawowy rachunek płatniczy - Konto Przyjazne
08-08-2018

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment)
27-06-2018

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
19-04-2018

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Więcej informacji na stronie www.zus.pl/eskladka

Jesteś w: Aktualności

Domeny eBankNet oraz eCorpoNet zostały zabezpieczone poprzez zastosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa certyfikatem Premium EV MultiDomain SSL

Certyfikat SSL Premium z EV, to:

  • Zielony pasek adresu z nazwą instytucji wnioskodawcy oraz wystawcy certyfikatu
  • Extended Validation - kompleksowa  weryfikacja wnioskodawcy gwarantująca najwyższe bezpieczeństwo
  • Silne szyfrowanie do 128/256 bit, współczesny standard SSL
  • DARMOWA dynamicznie generowana pieczęć GeoTrust® True Site Seal
  • Gwarancja $150,000
  • Rozpoznawalny przez 99% przeglądarek internetowych i większość urządzeń mobilnych
  • 100% użytkowników zauważa zielony pasek adresu (wg badań Tec-Ed Survey, Styczeń 2007 r.)
printFrom: http://bszakopane.internetsystem.pl/nowy-certyfikat-ssl-wieksze-zaufanie-klientow.html