Aktualności
Zmiana godzin otwarcia Banku - Sylwester
18-12-2018

W dniu 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) placówki Banku będą czynne w godz. od 800 do 1200.

Życzenia - Boże Narodzenie
18-12-2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

Zmiana godzin otwarcia Banku-Wigila
23-01-2019

W dniu 24 grudnia 2018 (poniedziałek) placówki Banku będą czynne w godz. od 800  do 1200.

Rachunki

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla firm: osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Służy do gromadzenia środków pieniężnych w walucie krajowej i dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku: dokument tożsamości, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON (w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki). Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu umowy i złożeniu wzorów podpisów i wzoru używanej pieczęci.

 

printFrom: http://bszakopane.internetsystem.pl/rachunki/