Aktualności
12 listopada 2018r. - placówki Banku nieczynne !
09-11-2018

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem informuje, że dnia 12 listopada 2018 (Poniedziałek) wszystkie placówki Banku będą nieczynne.

Podstawowy rachunek płatniczy - Konto Przyjazne
08-08-2018

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment)
27-06-2018

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

 
Zasady korzystania z usługi eBankNet
 
Udostępnienie usługi eBankNet jest możliwe:
  • po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem eBankNet przez Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem,
  • podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
  • warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem.

Do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

printFrom: http://bszakopane.internetsystem.pl/zasady-korzystania-z-ebanknet/