Aktualności
Terminale płatnicze Planet Pay
23-06-2022

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW O RYZYKU ZWIĄZANYM ZE WZROSTEM STÓP PROCENTOWYCH
05-05-2022

Informacja dla Kredytobiorców o ryzyku związanym ze wzrostem stóp procentowych

Informacja o możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia kredytobiorców hipotecznych...
05-05-2022

Informacja o możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia kredytobiorców hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 
Zasady korzystania z usługi eBankNet
 
Udostępnienie usługi eBankNet jest możliwe:
  • po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem eBankNet przez Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem,
  • podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
  • warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem.

Do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Wydrukowane z: http://bszakopane.internetsystem.pl/zasady-korzystania-z-ebanknet/